Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Databeskyttelseserklæring

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger under indsamling, behandling og brug i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Dine data beskyttes inden for rammerne af lovens bestemmelser. Nedenfor finder du oplysninger om, hvilke data, der registreres, når du besøger vores hjemmeside og hvad de bruges til:

  1. Indsamling og behandling af data
    Hver gang, du besøger vores hjemmeside og hver gang en fil, der er gemt på hjemmesiden, åbnes, bliver dette registreret. De gemte data anvendes til interne systemrelaterede og statistiske formål. Følgende registreres: Navnet på den fil, der åbnes, datoen og klokkeslættet for åbningen, den overførte datamængde, meldingen om, at filen blev åbnet, webbrowseren og det domæne, der fremsætter anmodningen. Derudover registreres IP-adresserne på de computere, der fremsætter anmodningen. Yderligere personoplysninger registreres kun, hvis du angiver disse oplysninger frivilligt, f.eks. i forbindelse med en forespørgsel eller registrering.
  2. Brug og videregivelse af personoplysninger
    Hvis du har stillet personoplysninger til rådighed for os, anvender vi dem kun til at besvare dine forespørgsler, til afvikling af aftaler vi har indgået med dig og til teknisk administration. Dine personoplysninger videresendes kun til tredjemand eller på anden måde, hvis dette er nødvendigt for at afvikle aftalen, det er nødvendigt til afregningsformål, eller du på forhånd har givet dit samtykke til dette. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet. De gemte personoplysninger slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke til lagringen, hvis din viden til at opfylde det formål, der var med lagringen, ikke længere er nødvendig, eller hvis lagringen af andre lovmæssige årsager ikke er tilladt.
  3. Retten til information
    Vi informerer dig gerne efter skriftlig anmodning om de personoplysninger vi har gemt. Sikkerhedsoplysning: Vi bestræber os på at lagre dine personoplysninger således, at de ikke er tilgængelige for tredjemand ved at træffe alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi kan ikke garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation via e-mail, derfor anbefaler vi, at fortrolige oplysninger sendes med posten.