Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Jeg er blevet orienteret om min fortrydelsesret.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive en grund dertil.

Fortrydelsesretten er fjorten dage fra den dag, du eller en af dig angivet tredjemand, der ikke er fragtfører, tog imod levering af det sidste parti eller den sidste del.

For at gøre din fortrydelsesret gældende, skal du med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) informere os om din beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende.

Fortrydelsesfristen anses for at være overholdt, hvis du afsender meddelelsen om at gøre fortrydelsesretten gældende før fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi omgående og senest inden for 14 dage fra den dag, vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale, tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, som vi har tilbudt). Til tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt under den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet med dig. Vi beregner under ingen omstændigheder vederlag på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne igen. Du skal omgående og under alle omstændigheder senest inden 14 dage fra den dato, du har underrettet os om din fortrydelse af aftalen, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen anses for overholdt, hvis du afsender varerne før fristen på 14 dage udløber. Du skal dække de direkte omkostninger for returnering af varerne.

Returadresse

KAFFEE-FREI-HAUS
Retoure-Zentrum Gewerbepark, Gebäude 13
Erich-Rittinghaus-Straße 2
89250 Senden
Tyskland